Hurdal Hus og hytte Kurs og konferanse Forsiden Næringslivsguide Hurdal Linker Kontakt
 

Turforslag

I Hurdals store skogområder finnes milevis av skogsbilveger og stier der en kan ferdes til fots og på to hjul. Hurdal byr på over 40 vann med fiske- og bademuligheter og har flere utsiktspunkt, inkludert Fjellsjøkampen, Akershus’ høyeste punkt. Her finner du noen turforslag. Turene er merket på føgende kart:

Turkart vest

Turkart Øst

PILEGRIMSVEGEN (17)
(Sandsbråten/Eidsæter - Spetalen)
Utgangspunkt for stien er en informasjonstavle mellom Sandsbråten og Eidsæter, ca 1 km sør for Hurdalsenteret ved RV 180. Herfra går en ryddet og merket tursti via Krafttjern og Byfella til Spetalen i Eidsvoll. (ca. 6 km)

Litt historikk:
Den tusen år gamle bygdevegen mellom Hurdal og Eidsvoll som pilegrimer på veg til Nidaros har gitt navnet til, gikk her. En regner at hurdølingene gikk her alt fra 800-årene av, siden den var en kortere veg til Eid enn den eldre, såkalte Ridevegen, som gikk fra Bundli over Stensby og sørover. Den gangen pilegrimene gikk her, hadde den alt i mange år også vært vegen til Eidsivatinget for folk fra Hadelandsbygdene og Toten som fant det naturlig å fare gjennom Hurdalen. Som bygdeveg ble den avløst av Kongevegen i år 1793, men helt fram i 1930-årene var det vanlig at bygdefolket på sommerstid tok denne korteste vegen over til Eidsvollbakken og Sundet.

BRENNTOPPEN, 518 m.o.h (15)
Start fra Haraldvangen. Merket sti. Ganske bratt opp til Brenntoppen, som er et flott utsiktspunkt. Beregnet gangtid: Ca 1 time. Merket og ryddet sti videre ned til enden av Kløvdalsvegen, hvor du kan ta veien forbi Dalsetra tilbake til Haraldvangen.
Fra Brenntoppen er det også merket sti ned til Vingerdalsstua.

MISTBERGET (663 m.o.h. Eidsvoll) (18)
Start fra sørenden av Tisjøen på merket sti gjennom Blomsterdalen, videre på venstre side av Tasketjern. Etter passering av Koiedalsstua går stien i noe brattere terreng opp mot toppen. Fra brannvakttårnet på toppen er det fin utsikt i flere retninger. (Tur/retur ca. 7 km).

RIDEVEGEN (16)
Bygdevegen mellom Bundli i Hurdal og Stensby i Eidsvoll. Parkering ved avkjøring til Mistberget på Minneåsvegen. Etter ca. 300 m på Mistbergvegen, er det merket sti mot Bundli. Etter ca. 500 m kommer du til Minneåsvegen ved sørenden av Tisjøen. Her følger du veien ca. 100 m mot Hurdal før stien igjen går inn i skogen. Videre skal det være lett å følge blåmerkingen fram til Bundli (lengde ca. 5 km)

HØGDEVEGEN TIL FEIRING (9)
Merket sti/veg fra Melby ved Hurdal Skisenter til Melby i Feiring. Fineste utsiktspunkt har du på høyden etter passering av Brågåtjerna (toppen av Brurebakken), og mot slutten av turen før det går bratt nedover mot Melby i Feiring. Her har du en flott utsikt mot Mjøsa. (Turens lengde en vei ca. 6 km)

Litt historikk:
Hurdal og Feiring var en kommune fram til 1870, og denne vegen var sommerstid eneste forbindelsen mellom de to bygdene.
Hurdal og Feiring ble eget sognekall i 1777. Siden presten var bosatt i Hurdal, ble kjerka her regnet som ”hovedkjerke”. Feiringene måtte derfor ofte over åsen for barnedåp mv.
I den tida Feiring lå under Hurdal, måtte feiringene dessuten over til Hurdal på tingmøter og ellers i forskjellige folkevalgte organ. Etter at Feiring ble skilt fra Hurdal, minket trafikken over åsen.
I mange år og helt fram til 1890 gikk også postruta til Hurdal denne vegen. Posten kom med jernbanen til Eidsvoll st. – seinere til Minne st. Der ble den sendt videre med båt til Feiring og brakt videre over åsen til Hurdal.
Langs vegen er det mange navn som har en spesiell betydning. Her finner vi bl.a. Fadderhusbakken der de som skulle bære barn til dåpen, tok inn og foretok det nødvendige skifte av klær på dåpsbarnet. Brurebakken er også et interessant navn. Sagnet sier at et brudepar som kjørte over åsen til vielse, kjørte utfor, og bruden omkom.

TIL FJELLSJØKAMPEN
Akershus’ høyeste punkt, 812 m o h, med et fredet urskogsområde (naturreservat). Fra utsikstårnet på toppen er det vid utsikt til alle kanter.
Fjellsjøkampen kan nås ved:

• TURSTI FRA GJØDINGSÆTRA (6)
Fra parkeringsplass ved vegbom ovenfor Gjødingsætra er det ca 1 times gange til toppen. Skogsbilveg og tydelig merket skogssti, bratt.
I stedet for å ta den bratte stien opp kan du fortsette ca. 2 km videre på skogsbilveien til enden av Fjellsjøen. Her er det godt merket sti til Fjellsjøkampen gjennom interessant terreng, og en mindre bratt sti. Tar du så den bratte stien ned fra Fjellsjøkampen, får du en fin rundtur.

• TURSTI FRA HØVERSJØFLØYTA (1)
På skogsbilveg, etter hvert skogssti. Skiltet. Til toppen betydelig lengre enn fra Gjødingsætra, men noe slakere terreng. Beregnet gangtid: Ca 2 timer en veg.

Litt historikk:
Fjellsjøkampen var alt i 1885 ettertraktet som turmål. Fra Turistforeningens årbok fra denne tiden, kan vi lese følgende:”Fjeldsjøkampen i Hurdalen er en af landets videste udsigter. Den rager så høit op over omgivelserne, at man fra toppen har utsigt til Jotunfjeldene, fjeldene på rigsgrændsen i Østerdalen, Øieren og Christianiafjorden samt Thelemarks-fjeldene”. Artikkelen gir videre en detaljert beskrivelse av hvordan du kommer deg fra Christiania til Fjellsjøkampen.
På foreningens generalforsamling i 1885 ble det fremmet forslag om bygging av hytte på Fjellsjøkampen. Forslaget ble nedstemt til fordel for hytte på Skogadalsbøen i Jotunheimen. Det ble derimot bevilget 200 kr til opparbeidelse av en vei til Fjellsjøkampen.
Brannvernhytte på Fjellsjøkampen ble bygd i 1920, og denne var betjent av vaktmannskap hver sommer fram til 1948. Stedet er i dag markert med en infoplakat (ca. 500 m før du er ved utsiktstårnet på vei opp fra Gjødingssætra).
NGO bygde utsiktstårn på toppen i 1969 for arbeidet med kartoppmåling. Dette ble i 2006 erstattet av et nytt utsikstårn med sikteskiver (samarbeidsprosjekt mellom Hurdal Turlag og Hurdal kommune).

BJØRNÅSEN (825 m.o.h. Toten) (4)
På skogsbilveg fra Nordenga i Skrukkelia. Først ca. 2 km på Svartungsvegen. Ta så til høyre inn på Lusmyrveien og gå den til enden (ca. 2 km). Herfra er det blåmerket sti til Bjørnåsen. Ved stidele anbefales stien til venstre. På den måten når du toppen fra nord og får en fin tur over toppen tilbake til stidelet, og videre ned til Nordenga. (Turen på sti utgjør ca. 6 km.)

TIL GLASBERGET (3)
Fra vegbom ved Dalen i Skrukkelia, parkeringsmuligheter. Skogsbilveg i vel 2 km, med en del stigning til Osttjern. På merket skogssti bratt oppover mot Glasberget (ca 1 km). Her kan en se tydelige spor etter steinbruddet, hvor det ble hentet kvartsstein til glassproduksjonen ved Hurdal Glassverk.

LUSHAUGEN (812 m.o.h.) (2)
Fra Skrukkelivegen mot Lygna ca. 300 m før fylkesgrensa. Til venstre på skogsbilveg (bomvei) til Bustevollen (1 km). Videre på blåmerket sti opp til Lushaugen. Turen tilbake kan tas om Lushaughytta på umerket sti/skogsbilvei til Bustevollen. (Hele turen ca. 5. km)

Gml.HADELANDSVEGEN (Kjerkevegen) (5)
Merket sti fra Skabland (ved nordenden av Skrukkelisjøen). I skogsterreng forbi Lisætra til Svartbekksetrene ved Tommelsjøen. Herfra ned til Skimteflaten langs Svartbekken.(ca. 8 km)

Litt historikk:
I dag er det ikke så stor kontakt mellom Hurdal og Hadeland, men vi skal ikke så veldig mange tiårene tilbake før en del av de gamle forbindelsesvegene ble brukt. Den siste tida var det seterdrift som var den viktigste årsaken, men helt fram til 1841 var Skrukkelia en del av Gran Prestegjeld. Det var da Skrukkelia ble lagt til Hurdal at trafikken mellom Hurdal og Hadeland avtok.
Den gamle Hadelandsvegen, eller Kjerkevegen som den antagelig tidligere ble kalt, gikk om Lisetra, over Fuglåsen og Fuglåsvadet, forbi Svartbekksetrene til Tommelsjøoset og videre vestover om Grønsjøen, Risbakken, Malsjøen og Svera til Hanserud i Gran

Gml. SKRUKKELIVEGEN. (7)
Start fra Svartungsvegen ved oppkjøringen til Sørgården i Skrukkelia. Merket sti fra Sørgården forbi Hansebakken og Taraldseter mot Brattlia. Herfra videre forbi Embretseter til Silvifuturum. (ca. 9 km)
Litt historikk:
Her snakker vi også om en gammel kjerkeveg. Før Svartedauen gikk kjerkevegen østover til Margaretakirken i Hurdalen. Etter gjenryddingen av Skrukkelia på begynnelsen av 1600-tallet, var Skrukkelia lagt til Hadeland. Bygslerne måtte fram til 1841 derfor søke øvrighet og prest på Gran. Senere ble igjen Gml. Skrukkelivegen en kjerkeveg ned til Hurdal.

ROGNSTADKOLLEN (640 m.o.h.) (10)
Ta Rognstavegen fra Hurdal Verk til hytteområdet ved Øvre Rognstad. Her starter merket sti til toppen. Ca 1 times gange i sterk stigning. Flott utsikt fra toppen.

BURÅSKOLLEN (564 m.o.h.) (14)
Parkering: På rv 180 mot Lygna er det skiltet til Silvifuturum. Her er det mulig å parkere.
Følg veien opp til Vulkanplassen. Her velges stien som holder svakt mot venstre og man kommer opp mot toppen fra vestsida. Fin utsikt over sjøen og bygda. (ca. 4 km tur/retur)

KNAISÆTRA (8)
På rv 180 mot Lygna er det merket Knaisætra og her ligger stor parkeringsplass. Du kan enten velge vegen oppover eller ta sørover langs elva et lite stykke. Her svinger stien brått mot høyre. Lengde ca. 2 km tur/retur.
(Se omtale av Knaisætra under severdigheter)

Litt historikk:
På 1600-tallet ble plassen ryddet første gang, og fikk navnet Berntstømte etter manen som ryddet. På 1700-tallet ble den overtatt som seter av Knaigårdene. Fram til ca.1930 var det inngjerdede enger helt ned til elva. Det er 16 hus på sætra, 7 størhus og 9 fjøs. Fra 1990 er husene restaurert og har igjen fått flistak. De eldste husene er sannsynligvis fra første halvdel av 1800-tallet. Seterdriften tok slutt i 1965.

Gml. JEPPEDALSVEGEN (19)
Start på turen: Ta av fra rv.120 i retning mot Tajet. Etter passering Tajet tar du til høyre inn på Gml.Jeppedalsvegen. Følg denne til bom ved oppkjøringen til Vestlia. Vestlia er verdt et besøk på denne turen. (Mer info om Vestlia under Severdigheter)
Følg vegen mot Tomta. Herfra er det ryddet og merket sti videre til Øyangen i Jeppedalen (ca. 4 km)

Litt historikk:
Kalles også for Finnevegen. Det er finnenes ferdsel etter gjenryddingen av Øyangsplassen etter Svartedauen, som har laget de eldste vegfarene vi kjenner i dag. Så sent som i 1856 var fortsatt finnenes Øyangsveg den eneste vegen til Øyangen og Jeppedalen.
Øyangen var typisk for steder finnene ønsket å slå seg ned på, med varm og godt drenert morenejord hvor rugen kunne modnes, med fiskevatn og med store skogvidder omkring. Øyangen var et eldorado. Seinere ble husmannsplassene i Jeppedalen et slags sentrum i ei stor finnegrend, som strakte seg fra Langen i vest og Vestlia i øst til Brattligarden og skrukkelia i nord. Etnisk tilhørighet og giftermål førte til stor ferdsel og reine grendeveger mellom de to dalførene, særlig mellom Jeppedalen, Vestlia og Brattlia. Det var veger som i stor utstrekning ennå var i bruk i 1930-årene.

SKOGSTIEN (11)
Ryddet og merket sti fra Hallsteinsbakkvegen (opp fra Hurdal Hestesenter) om Morten, og videre rundt om nordenden av Buråstjennet. Rundløype (natursti) på ca. 4 km med et 20-talls infoplakater langs stien.

Turer med utgangspunkt Hurdal Torg. Disse stiene vil være ferdig merket våren 2012:


OPPERUDTJERN/DAMTJERN (12)
Start på sti ca. 100 m forbi Skogkontoret (MEV) på Minneåsveien. (1 times gange).

BUNDLITJERN (13)
Start på sti ca. 200 m etter trafostasjonen ved Damtjerns-bekken. (en god times gange).

 

 

 

Fottur med følge?

Hurdal Turlag arrangerer turer annenhver søndag fra midten av mai til midten av oktober (ikke i juli). Dessuten arrangeres det turer hver tirsdag ettermiddag fra begynnelsen av mai til midten av september. Frammøte for turene er Hurdal Torg, kl.10.00 for søndagsturene og kl.18.00 for tirsdagsturene. Turene annonseres i kommunens månedlige informasjonsbrosjyre, lokalavisa og i eget programhefte som er lagt ut på Essostasjonen, XY Hurdal og Maxbo Hurdal. Informasjon Sverre Spangen, tlf. 412 99 795.

 

Turorientering

Hurdal O-lag har turorientering, dvs faste poster på ulike steder i bygda, stående ute fra ca 15. mai-15. sept. Kart og informasjon fås på Essostasjonen (29).